WHY YOU SHOULD INVEST IN MALLORCA (MAJORCA)

Everyone knows Mallorca as an Mediterranean holiday island but it is for sure an island to live permanently and to own a home.

The Sunday Times voted Mallorca the best place to live in the world among fifty other candidates and that for many reasons.

Many people already decided to buy a second home and moved there.
If you are not convinced yet continue reading to find the reasons why you should own a place under the sun in Mallorca.

The main reason for an investor is that his investment firstly will keep his value at least and secondly there is some price appreciation in the future.
General spoken to fulfill this requirements one can say that you need a solid market and a demand that exceed the supply. Important is to pay for your investment a good price at a moment there is still potential to rise.
The market must be supported by the quality of the merchandise depending of the object itself and his environment.
Mallorca’s real estate meets those requirements both with a high architectural standard on a wonderful island.

In the real estate crisis after 2008 all properties in Spain and the Balearics suffered a strong decline in price index. The peak of the house price index reached a level about 150 in 2008 with a deepest point of 92 in 2013 and has come now in 2017 at a level of 118. (see grah)

 

That means this moment is a good moment to buy since we are still 30% beneath the top prices of 2008.
The Balearic market is growing stronger than the Spanish mainland since the supply of attractive locations is shrinking and the demand is growing.

The Spanish mainland was overdeveloped heavily around 2005 and 2007. The supply of resales and new dwellings is still huge. Also there is a great supply of “terreno urbanizable” or land to urbanize.
On Mallorca development in the past was limited and new land to develop is hard to find. This scarcity will push prices higher while demand is rising.

Today buyers will most probably be rewarded tomorrow with better prices.
The big potential is making a purchase of a home on Mallorca as one of the best investments in Europe.

But the most important thing, you get for free, is the beauty of the island you can enjoy in your new home.
The sun, the sea with his many beaches, the nature, the mountains, a vibrant cosmopolitan city, idyllic historic villages, the ports, the golf courses, all close by and so much more will please you.

 

 

 

WAAROM ZOU MEN MOETEN INVESTEREN IN MALLORCA(MAJORCA)

Iedereen kent Mallorca als een vakantie-eiland in de Middellandse Zee terwijl het zeker en vast een eiland is waar je gemakkelijk permanent kan wonen en een huis bezitten.

De “Sunday Times” heeft uit vijftig kandidaten Mallorca uitgeroepen tot de beste plek in de wereld om te wonen en dat om vele redenen.

Ondertussen hebben al veel mensen besloten daar een tweede woning te kopen en zijn naar daar verhuisd.

Als je nog niet volledig overtuigd bent lees dan verder over de redenen waarom je een plaats onder de zon in Mallorca zou moeten bezitten.

Voor een investeerder is de hoofdreden dat zijn belegging ten eerste zijn waarde behoudt en ten tweede dat er een bijkomende waarde vermeerdering in de toekomst kan verwacht worden.

Als men aan die vereisten wil voldoen kan men in het algemeen stellen dat men een soliede markt nodig heeft en een vraag die het aanbod overstijgt.

Belangrijk is dat men voor zijn investering de juiste prijs betaalt op een moment dat er nog genoeg potentieel is om een waarde vermeerdering te bekomen.

De markt moet natuurlijk ondersteund worden door de kwaliteit van de handelswaar die afhangt van het object zelf en van zijn omgeving.

De vastgoed markt van Mallorca beantwoordt aan beide criteria met woningen die een hoge architecturale norm beamen en dat op een wondermooi eiland.

In de crisisperiode na 2008 hebben alle eigendommen in Spanje en de Balearen te lijden gehad aan een serieuze terugval in de prijsindex.

De prijsindex had een top van 150 bereikt in 2008 en viel terug tot op zijn diepste punt naar 92 in 2013 om nu te eindigen op 118 in 2017.

Dat betekent dat het nu een goed moment is om te kopen omdat we ons nog altijd 30% onder de prijsindex van 2008 bevinden.

De vastgoed markt van de Balearen zal zich vlugger herstellen dan die van het Spaanse vasteland(nationaal in de grafiek) omdat het aanbod van attractieve locaties in Mallorca aan het dalen is en de vraag ernaar aan het stijgen is.

Het Spaanse vasteland was er rond de jaren 2005 en 2007 een ernstige overbebouwing en verkaveling. Het aanbod van nieuwe projecten en herverkoop van bestaande woningen is nog altijd enorm groot.

En er is nog steeds een zeer groot aanbod van “terreno urbanizable” die klaarliggen om verkaveld te worden.

In Mallorca was de projectontwikkeling in het verleden altijd streng gelimiteerd geweest zodat gronden voor projectontwikkeling nu ook zeer moeilijk te vinden zijn. Deze schaarsheid in het aanbod van eigendommen zal de prijzen fel doen stijgen bij de vastgestelde hogere vraag.

Kopers van vandaag zullen hoogstwaarschijnlijk in de nabije toekomst beloond worden hogere prijzen.

Het grote potentieel bij de aankoop van een woning op Mallorca maakt het één van de beste investeringen in Europa.

Maar het belangrijkste van alles, en dat krijg je er gratis bij, is de wondermooie pracht van het eiland waarvan je kan genieten in uw nieuwe woning.

De zon, de zee met zijn vele baaien en stranden, de natuur, de bergen, een bruisende wereldstad, idyllische historische dorpjes, de talrijke havens, de verrukkelijke golfterreinen, alles vlakbij en nog zo veel andere zaken zullen je behagen.